Informatie over de KBO Kring gemeente Gemert-Bakel

►De KBO Afdelingen van Gemert, Bakel, Milheeze, de Rips, Handel, de Mortel, Elsendorp zijn
   afgevaardigd in en worden vertegenwoordigd door KBO Kring gemeente Gemert-Bakel.
►De KBO Kring gemeente Gemert-Bakel is het aanspreekpunt voor en namens ouderen in de
  gemeente Gemert-Bakel en behartigt de belangen van alle ouderen in gemeente Gemert-Bakel.
►De KBO Kring gemeente Gemert-Bakel heeft als taak om zaken gerelateerd aan wonen, welzijn,
  zorg, activiteiten en mobiliteit op lokaal niveau op te pakken en dit door te leiden naar gemeente Gemert-Bakel.
►Het dagelijks bestuur van KBO Kring gemeente Gemert-Bakel bestaat uit:
   voorzitter:           Frans Francissen (Gemert)
   vice-voorzitter:    Thea Nelissen-van der Haas (Milheeze)
   secretaris:           Jan Hoevenaars (Elsendorp)
   penningmeester:  Els van den Heuvel (Rips)
►Bijeenkomsten:
1. KBO Kring gemeente Gemert-Bakel heeft structureel overleg 4-5 keer per jaar met een
    afvaardiging van 2 personen per KBO afdeling binnen Gemert-Bakel.
2. Er zijn in de provincie Noord-Brabant binnen KBO Brabant vier regio’s: West Brabant,
    Midden Brabant, Noordoost Brabant en Zuidoost Brabant. KBO Kring gemeente Gemert-Bakel
    behoort tot de Regio Zuidoost Brabant.
    Eenmaal per kwartaal is er een Regionaal Beraad voorafgaand aan
    Algemene Ledenvergadering KBO Brabant. De input bij dit Regionaal Beraad komt vanuit de KBO
    Kringen in het kader van beleid voor KBO Brabant.
3. Verder is er ieder kwartaal overleg tussen twee personen van DB KBO Kring gemeente Gemert-
    Bakel met de wethouder Sociaal Domein om relevante zaken met betrekking tot ouderen te bepreken.