Bij opgave voor het biljarten of het zangkoor, dient u lid te zijn van onze vereniging KBO Milheeze. Als het mogelijk is graag uw lidnummer vermelden. Bij de Line Dance Groep hoeft u geen lid van de KBO te zijn, maar dat mag natuurlijk wel. Tevens dient u een inschrijfformulier in te vullen met als keuze Line Dance.
  • Bij welke vaste activiteit wilt u zich opgeven
  • graag als het mogelijk is u lidnummer invullen.
  • Indien u bij ons nog geen inschrijfformulier hebt ingevuld, dient u dit tevens naar ons te verzenden. U dient dan twee formulieren in te vullen. Zowel de contributies als de bijdrage van vaste activiteiten worden automatisch van uw rekening afgeschreven. Voor vragen kunt u terecht bij Wim Loos 06-19418629 tevens kunt u in het leeg staande veld hierboven eventuele opmerkingen kwijt.