Kom Bij Ons

Deze website heeft als doel leden en kandidaat-leden te wijzen op de mogelijkheden binnen onze afdeling, hun vrije tijd zinvol in te vullen op sociaal, cultureel, maatschappelijk en recreatief gebied.

Andere verenigingen en organisatie in Milheeze een indruk te geven van de activiteiten die binnen de K.B.O. Milheeze plaats vinden en welke plaats de K.B.O. hierdoor binnen de Milheezer gemeenschap inneemt. Het bestuur hoopt met deze website de beoogde doelstellingen te verwezenlijken.

Zie vaste activiteiten die we in het lopend jaar doen.
Activiteiten zoals bingo’s, workshops, themabijeenkomsten, kerstviering  worden in het lopend jaar bekeken en wordt in ons Info Bulletin aangekondigd. Vergeet niet in onze agenda te kijken.

Het bestuur,

K.B.O. St. Jan Milheeze